biotelemetry

biotelemetry
biotelemetrija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Biologinių reiškinių tyrimas ir jų parametrų matavimas per atstumą, prie tiriamojo objekto (sportininko) įtaisius daviklį, kurio signalą keitiklis paverčia elektriniu signalu; šis siųstuvu siunčiamas į imtuvą, iš kurio patenka į matavimo prietaisą. kilmė gr. bios – gyvybė + tele – tolumoje + metreō – matuoju atitikmenys: angl. biotelemetry vok. Biotelemetrie, f rus. биотелеметрия

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Biotelemetry — (or Medical Telemetry) involves the application of telemetry in the medical field to remotely monitor various vital signs of ambulatory patients.ApplicationThe most common usage for biotelemetry is in dedicated cardiac care telemetry units or… …   Wikipedia

  • biotelemetry — [bī΄ōtə lem′ə trē] n. the use of telemeters to monitor the physical condition or responses of animals, human beings, etc. at great distances, as in spacecraft …   English World dictionary

  • biotelemetry — noun Date: 1963 the remote detection and measurement of a human or animal function, activity, or condition (as heart rate or body temperature) • biotelemetric adjective …   New Collegiate Dictionary

  • biotelemetry — biotelemeter, n. biotelemetric /buy oh tel euh me trik/, adj. biotelemetrically, adv. /buy oh teuh lem i tree/, n. the tracking of a free ranging animal, or the monitoring of one or more of its physiological conditions, by means of electronic… …   Universalium

  • biotelemetry — noun The use of telemetry to monitor, measure and record physiological data of an organism …   Wiktionary

  • biotelemetry — The technique of monitoring vital processes and transmitting data without wires to a point remote from the subject. * * * bio·te·lem·e·try tə lem ə trē n, pl tries remote detection and measurement of a human or animal condition, activity, or… …   Medical dictionary

  • biotelemetry — bio·telemetry …   English syllables

  • biotelemetry — bi•o•te•lem•e•try [[t]ˌbaɪ oʊ təˈlɛm ɪ tri[/t]] n. lab the tracking or monitoring of a person or animal with the use of a telemeter • Etymology: 1960–65 bi o•te•lem′e•ter, n. bi o•tel e•met′ric ˌtɛl əˈmɛ trɪk adj …   From formal English to slang

  • biotelemetry —   n. automatic transmission over a distance, for measurements of the condition, functions, etc., of a living creature, e.g. of an astronaut on space flight …   Dictionary of difficult words

  • biotelemetry — …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”